ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ
Παρακάτω θα βρείτε είκοσι ερωτήσεις πάνω στο κείμενο της Ενότητας. Οι ερωτήσεις είναι του τύπου πολλαπλών απαντήσεων ή σωστό/λάθος. Κάθε σωστή απάντηση έχει 5 πόντους. Έτσι το σύνολο είναι 5*20 =100 πόντους. Η βαθμολογία είναι ως εξής:

Κατηγορία Α. 95 με 100 πόντους Άριστα A+
Κατηγορία Β. 90 με 94 πόντους Πολύ καλά A
Κατηγορία Γ. 80 με 89 πόντους Καλά B
Κατηγορία Δ. 70 με 79 πόντους Μέτρια C
Κατηγορία Ε. 60 με 69 πόντους Αποδεκτό D
Κατηγορία Ζ. Κάτω από 59 πόντους Απαράδεκτο F
Τα νούμερα ερμηνεύονται ως εξής: εάν για παράδειγμα έχετε 18 σωστές απαντήσεις τότε θα έχετε 18*5 =90 πόντους και πέφτετε στη κατηγορία Β: ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ. Εάν όμως έχετε 13 σωστές απαντήσεις θα έχετε ένα σκορ 13*5= 65 και θα είστε στη κατηγορία Ε: ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ. Εάν από τη άλλη μεριά απαντήστε σωστά 11 μόνο ερωτήσεις τότε πέφτετε στην κατηγορία Ζ: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις εναλλακτικές απαντήσεις
1. Οι οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το:
Α. 50%
Β. 60%
Γ. 80%
Δ. 90%
Ε. πάνω από 91%
2. Οι οικογενειακές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν το:
Α. 50%
Β. 60%
Γ. 80%
Δ. 90%
Ε. πάνω από 91%
3. Τα τρία μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι:
Α. 1. Οι ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λογαριασμό σε τρίτους ή «ξένους», όπως για παράδειγμα μετόχους.
2. Ευελιξία και υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της σύντομης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
3. Απουσία τυπικής στρατηγικής και οργάνωσης.

Β. 1. Είναι προσωποπαγής και εξαρτάται υπερβολικά από το πρόσωπο αυτό.
2. Τα μέλη της οικογένειας είναι συνήθως πιο παραγωγικά από εκείνους που απασχολούνται στην επιχείρηση, αλλά δεν είναι μέλη της οικογένειας.
3. Ευελιξία και υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της σύντομης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Γ. 1. Οι ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λογαριασμό σε τρίτους ή «ξένους», όπως για παράδειγμα μετόχους.
2. Τα μέλη της οικογένειας συνήθως είναι διατεθειμένα να θυσιάσουν βραχυχρόνια κέρδη για μακροχρόνια οφέλη.
3. Τα μέλη της οικογένειας είναι συνήθως πιο παραγωγικά από εκείνους που απασχολούνται στην επιχείρηση, αλλά δεν είναι μέλη της οικογένειας.

Δ. Κανένα από τα παραπάνω.
4. Τα τρία μεγαλύτερα Μειονεκτήματα των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι:
Α. 1. Τα μέλη της οικογένειας συνήθως είναι διατεθειμένα να θυσιάσουν βραχυχρόνια κέρδη για μακροχρόνια οφέλη.
2. Τα μέλη της οικογένειας είναι συνήθως πιο παραγωγικά από εκείνους που απασχολούνται στην επιχείρηση, αλλά δεν είναι μέλη της οικογένειας.
3. Ευελιξία και υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της σύντομης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
 
Β. 1.Υπάρχει ανταγωνισμός και σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ οικογένειας και εργασίας.
2. Απουσία τυπικής στρατηγικής και οργάνωσης.
3. Απουσία ενός σχεδίου διαδοχής

Γ. 1. Ευελιξία και υψηλή ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς λόγω της σύντομης διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
2. Είναι προσωποπαγής και εξαρτάται υπερβολικά από το πρόσωπο αυτό.
3. Οι ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λογαριασμό σε τρίτους ή «ξένους», όπως για παράδειγμα μετόχους.

Δ. Α&Β
Ε. Όλα τα παραπάνω
5. Το παραδοσιακό μοντέλο οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει την οικογενειακή επιχείρηση ως:
Α. Δυο συνδεδεμένοι κύκλοι
Β. Τρεις συνδεμένοι κύκλοι
Γ. Μια πυραμίδα με κορυφή τον πατέρα
Δ. Μια πυραμίδα με κορυφή τους γονείς
6. Το μοντέρνο μοντέλο οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει την οικογενειακή επιχείρηση ως:
Α. Τρεις κύκλοι που περιγράφουν τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά
Β. Τρεις κύκλοι που περιγράφουν την επιχείρηση, τη οικογένεια και τα παιδιά
Γ. Τρεις κύκλοι που περιγράφουν την επιχείρηση, τη οικογένεια και την ιδιοκτησία
Δ. Τρεις κύκλοι που περιγράφουν την επιχείρηση, τη οικογένεια και το κράτος
7. Το μοντέρνο μοντέλο οικογενειακών επιχειρήσεων παρουσιάζει την οικογενειακή επιχείρηση ως τρεις αλληλοσυνδεόμενοι κύκλοι που δημιουργούν:
Α. Τρεις πιθανές σχέσεις ή ρόλους
Β. Έξι πιθανές σχέσεις ή ρόλους
Γ. Επτά πιθανές σχέσεις ή ρόλους
Δ. Εννέα πιθανές σχέσεις ή ρόλους

8. Στο Διάγραμμα 3 η Επιχείρηση εξελίσσεται ακλουθώντας τα επόμενα στάδια:
Α. Ίδρυση, Ελεγχόμενη Ιδιοκτησία, Επέκταση
Β. Ίδρυση, Επέκταση, Ωριμότητα
Γ. Ίδρυση, Επέκταση, Διαδοχή
Δ. Ίδρυση Αρχή Οικογένειας, Ελεγχόμενη Ιδιοκτησία, Επέκταση
9. Στο Διάγραμμα 3 η Οικογένεια εξελίσσεται ακλουθώντας τα επόμενα στάδια:
Α. Αρχή Οικογένειας, Σύσταση Επιχείρησης, Στάδιο Διαδοχής
Β. Αρχή Οικογένειας, Σύσταση Επιχείρησης, Στάδιο Συνεργασίας
Γ. Αρχή Οικογένειας, Σύσταση Επιχείρησης, Στάδιο Ωριμότητας
Δ. Αρχή Οικογένειας, Σύσταση Επιχείρησης, Στάδιο Ανάπτυξης
10. Στο Διάγραμμα 3 η Ιδιοκτησία εξελίσσεται ακλουθώντας τα επόμενα στάδια:
Α. Ίδρυση Επιχείρησης, Επέκταση, Ωριμότητα
Β. Ελεγχόμενη Ιδιοκτησία, Προσφορά Μετοχών, Συνεργαζόμενα Αδέλφια
Γ. Ελεγχόμενη Ιδιοκτησία, Προσφορά Μετοχών, Κονσόρτσιουμ Εξαδέλφων
Δ. Ελεγχόμενη Ιδιοκτησία, Συνεργαζόμενα Αδέλφια, Κονσόρτσιουμ Εξαδέλφων

11. Το σημείο καμπής (Inflection Point) στην σιγμοειδή καμπύλη του κύκλου ζωής της επιχείρησης βρίσκεται μεταξύ των σημείων:
Α. Καμία ανάπτυξη και Πτώση
Β. Ανάπτυξη με αυξανόμενο ρυθμό και Ανάπτυξη με φθίνοντα ρυθμό
Γ. Ανάπτυξη με φθίνοντα ρυθμό και Μηδενική Ανάπτυξη
Δ. Κανένα από τα παραπάνω

12. Ο εφευρέτης του εμβολίου της πολιομυελίτιδας Jonathan Salk στο βιβλίο του Η Επιβίωση του Σοφέστατου αποκαλεί «Σοφέστατο» τον άνθρωπου που:
Α. Είναι ο εξυπνότερος
Β. Είναι ο γρηγορότερος
Γ. Είναι ο δυνατότερος
Δ. Αναγνωρίζει το σημείο καμπής λίγο μετά αφού έχει συμβεί
Ε. Αναγνωρίζει το σημείο καμπής λίγο πριν συμβεί
13. Στο Διάγραμμα 5. Η Εξέλιξη της Επιχείρησης: Ανάπτυξη και Κρίσεις η μετάβαση της επιχείρησης από την «Ανάπτυξη Μέσω Δημιουργικότητας» και «Ανάπτυξη Μέσω Κατεύθυνσης» Προκαλεί Κρίση:
Α. Ελέγχου
Β. Αυτονομίας
Γ. Ηγεσίας
Δ. Διαδοχής
Ε. Γραφειοκρατίας
14. Στο Διάγραμμα 6. Οι Δυο Κύκλοι: Επιχείρηση και Ηγέτη το σημείο καμπής βρίσκεται μεταξύ:
Α. Ανάπτυξη ΙΙ και Στασιμότητα ΙΙΙ
Β. Δημιουργία Ι και Ανάπτυξη ΙΙ
Γ. Στασιμότητα ΙΙΙ και Γύρισμα ΙV
Δ. Γύρισμα ΙV και Πτώση Ε
15. Στο Διάγραμμα 6. Οι Δυο Κύκλοι: Επιχείρηση και Ηγέτη ο Ηγέτης λειτουργεί ως ΕΞΥΓΕΙΑΝΤΗΣ ΣΤΗ Φάση της:
Α. Δημιουργίας
Β. Στασιμότητας
Γ. Ανάπτυξης
Δ. Πτώση
Ε. Γύρισμα
16. Οι δυο διαστάσεις τη Διαδικασίας Διαδοχής είναι:
Α. Η Διαδικασία Προετοιμασίας (Προπόνησης/Coaching) του Κληροδότη και Η Διαδικασία Προετοιμασίας (Μέντορινγκ/Mentoring) Ανάδοχου
Β. Μεταβίβασε την Επιχείρηση σου και επισκέψου τον Δικηγόρο σου
Γ. Μεταβίβασε την Επιχείρησή σου και Αποχώρησε
Δ. Μεταβίβασε τις Αξίες σου και Αποχώρησε
Ε. Επέλεξε τον Διάδοχο και Αποχώρησε
17. Στην γλώσσα του Μάνατζμεντ ο Μέντορας είναι:
Α. Ο ηγέτης, το διοικητικό στέλεχος ή ένας εξωτερικός σύμβουλος ο οποίος αναλαμβάνει μια μακροχρόνια σχέση να καθοδηγήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη της καριέρα ενός λιγότερο ώριμου συνεργάτη ή προστατευόμενου
Β. Οι γονείς
Γ. Ο Νομικός Σύμβουλος
Δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Δ. Ο Λογιστής
18. Πιο από τα παρακάτω είναι σωστό;
Α. Ο Επιταχυντής μεταφράζει το όραμα, το πάθος και την αποστολή του Δημιουργού σε συστήματα και διαδικασίες που επιτρέπουν την επιχείρηση να αναπτυχθεί χωρίς να ανακόπτει την ανοδική της πορεία κάθε φορά που κάτι αλλάζει στο περιβάλλον
Β. Συντηρητής (Sustainer) ή Επιτηρητής αντανακλά το όραμα, το πάθος και την αποστολή του δημιουργού
Γ. Μετασχηματιστής ή Εξυγειαντής (Transformer) του οποίου ο σκοπός είναι να κάνει τη μετάβαση της επιχείρησης στη επόμενη φάση, δηλ., την Κατάρρευση (Decline) όσο το δυνατό πιο ομαλή
Δ. Εκτελεστής (Terminator) εμπνέει ζωή στην επιχείρηση. Κυριολεκτικά δημιουργεί κάτι από το τίποτα
19. Όσο ωριμάζει ο ιδρυτής της ΟΕ οι επόμενες διαστάσεις του χαρακτήρα του αλλάζουν:
Α. οι προσωπικές του διοικητικές δεξιότητες,
Β. το ηγετικό του στιλ
Γ. τα βασικά του κίνητρα
Δ. Κανένα από τα παραπάνω
Ε. Όλα τα παραπάνω
20. Η Διαδικασία Διαδοχής αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις:
Α. Πρόσληψη ενός φοροτεχνικού συμβούλου, πρόσληψη ενός εκτιμητή, συνάντηση με την τράπεζα
Β. Συνάντηση πρώτα με τον λογιστή, μετά με τον δικηγόρο τελικά με την τράπεζα
Γ. Προετοιμασία της επιχείρησης, παρουσίαση στην τράπεζα και τελικά στον μελλοντικό διάδοχο
Δ. Μεταβίβαση των αξιών, μεταβίβαση της ηγεσίας και τελικά μεταβίβαση της περιουσίας και αποχώρηση